Kunsteducatie

Pubers en kunstenaars zijn ontdekkingsreizigers; ze hebben nog niet alles in kaart gebracht en leren door messing around (ontdekken, spelen, experimenteren, falen, fouten mogen maken, in eigen tempo mogen werken met voldoende uitdagingen om door te gaan) wie ze zelf zijn en hoe de wereld er voor hen uitziet.

Huidige werkzaamheden:

Projectleider Voorgezet Onderwijs bij de afdeling Kunst- en cultuureducatie bij DOK Delft.

Pubers ontroeren me, ze zijn zo uitgesproken en tegelijkertijd zo zoekend. Smaak moet zich ontwikkelen, ik wil scholieren ontvankelijk maken voor kunst. Als publiek, om zelf te doen als hobby of als professional. Samen met scholen zoek ik naar de juiste manieren.