Community art

Het gaat over het leven van mensen uit je buurt of gemeenschap. Wanneer spreek je die nu echt? Met al hun verhalen, blijken ze heel wat te vertellen te hebben. Juist diegene, waarvan je het niet had gedacht.

Testament Ongekend

(2017-2020)

Pojectleider: Ida van der Lee, kunstenares in rituelen

Vier lichtingen mocht ik meemaken, alle vier even intens. Het vraagt moed om stil te staan bij je leven, bij ervaringen die je misschien liever zou willen vergeten maar die je wel hebben gevormd. Er kwamen onzekerheden naar boven; mogen anderen mensen dit wel van me weten. Toch groeide er langzaam maar zeker trots. In ieder leven zitten ook veel overwinningen.

Als theatermaker hielp ik mee met het leren presenteren en met de vormgeving van de verhalen. We hebben gewerkt met senioren uit de hippietijd, met ex mantelzorgers, met hoogopgeleide senioren op zoek naar zingeving en met niet westerse migranten uit Amsterdam Zuid-Oost.

www. idavanderlee.nl

De verhalenwinkel

( 2012- 2015)
In co-creatie met Anne van Delft.
Per buurt en per verhalenproject bedachten we een concept om de verhalen uit de buurt goed voor de dag te kunnen laten komen. Er waren verhalenwandelingen met live vertellingen, er was een verhalencarrousel, een verhalenexpositie. En voordat het zover was, waren er bijeenkomsten met verschillende groepen.


De vertellende wereldvrouwen

(2011 – 2014)
Projectleider: Kitty van den Beld )
Regisseur/tekstschrijver: Peet van Duijnhoven
Locatie: Lelystad

We maakten een aantal voorstellingen met vrouwen uit verschillende culturen. Mooi werk, ook al was het niet altijd eenvoudig. Ik heb geleerd dat sommige cultuurverschillen niet te begrijpen of te overbruggen zijn.

Het waren moedige en sterke vrouwen die aan deze voorstellingen meededen, met een bereidheid om zichzelf te laten zien. We improviseerden en er kwamen verhalen vrij die ik opschreef. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven, al moest er wel het een en ander worden geschrapt. De bijeenkomsten waren rijk, ontroerend en we hebben ook veel gelachen.

Het repeteren maakte de vrouwen nog krachtiger, ze werden echte vertellers.

De vrouwen vertelden over hun leven en liefdes, over knellende familiebanden, over moederschap en cultuuroverdracht, over het verbreken van verouderde of niet meer passende verboden en culturele waarden, over toekomstdromen. Ze zijn afkomstig uit Marokko, Spanje, Finland, Brazilië, Sudan, Libanon en Indonesië.

De laatste voorstelling Tot over onze oren had een uitverkochte zaal in het Agora Theater

Meer lezen ⟶ facebook.com/Vertellende Wereldvrouwen


Rondom de tafel

voorjaar 2011
Projectleider en verhalenbegeleider: Anne van Delft
Schrijver: Peet van Duijnhoven
Vormgeving: Elise de Vries en Daniëlle de Bo
Opdrachtgever: de Bibliotheek Wassenaar – Voorschoten

Zeven keer kwam een ochtend en een middaggroep bij elkaar om te praten over het Wassenaar van vroeger. Opeens zat arm en rijk met elkaar aan de tafel. Hun verschillende perspectieven maakten de verhalen extra boeiend. De verhalen kwamen terecht in de publicatie Rondom de tafel, verhalen over Wassenaar. Het boek was in een mum van tijd uitverkocht; vrienden en familie waren diep onder de indruk. Het maakte de vertellers trots.


Pennenstreken

2009
Projectleider: Peet van Duijnhoven
Vormgeving: Pieter Schmits
Opdrachtgever: De Kunst in Alkmaar

Amateurschrijvers leren historische verhalen schrijven over hun omgeving. Een snelkooktraining in vier bijeenkomsten. Er kwam een archivaris langs en de bijeenkomsten werden begeleid door schrijfdocenten. Er was een schrijfgroep in Alkmaar, in Zaandam en in Beverwijk. Alle schrijvers kregen uitgebreid feedback door de eindredactie (-PvD). Sommige schrijvers brachten foto’s in. En toen was er eindelijk die publicatie die werd gepresenteerd in het Zaans museum.